Hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelik

 

TANIM

Hemşirelik bölümünde toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan sağlığın bozulması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerileri hasta bakım hizmetleri uygulaması, takip edilmesi değerlendirilmesi ve sağlık eğitimi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları özel resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Hemşire unvanı ile çalışırlar.Hemşirelik alanında; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavilerin uygulanması, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hemşirelik tanımlama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesi ve aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri doğrultusunda öğretim verilmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Hemşirelik alanına ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan “Ortaöğretime Yerleştirme Puanı” (OYP) ile “Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Mesleğin eğitim süresi sağlık meslek liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar. Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır.11 inci sınıf ve 12 inci sınıf öğrencileri ders kesimlerinden sonra 288′ er saat Yaz Uygulaması yapmak zorundadır.

Ortak Dersler:

Dil ve Anlatım,

Türk Edebiyatı,

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Tarih,

T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük,

Coğrafya,

Matematik,

Geometri,

Fizik,

Kimya,

Biyoloji,

Yabancı Dil,

Felsefe,

Beden Eğitimi/Görsel Sanatlar/Müzik

Millî Güvenlik Bilgisi,

Trafik Ve İlk Yardım Bilgisi.

 

Hemşirelik alan dersleri:

Psikoloji,

Tıbbi Etik Ve Meslek Tarihi,

Anatomi-Fizyoloji

Meslek Esasları Ve Tekniği

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Biyokimya

Genel Beslenme

Mikrobiyoloji Ve Bağışıklıma

Farmakoloji

Epidemiyoloji Ve Bioistatistik

Dahiliye Hastalıkları Ve Bakımı

Cerrahi Hastalıkları Ve Bakımı

Kadın Sağlığı Hastalıkları Ve Bakımı

Sağlık Eğitimi

Bulaşıcı Hastalıklar Ve Bakımı

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ve Bakımı

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

Toplum Sağlığı

Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri

İlk Yardım Ve Acil Yardım

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ OLANAKLARI

Hemşirelik programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Hemşire” unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

 

HEMŞİRELİK MESLEĞİNDE İLERLEME

 

Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde Sorumlu Hemşire,  Başhemşire ve Uzman Hemşire’liğe yükselebilirler.

Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Lisans eğiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler. Yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

HEMŞİRELİK EK PUANLA GİRİLEBİLECEK 4 YILLIK BÖLÜMLER

BÖLÜM ADI

ÖĞRENİM SÜRESİ (YIL)

PUAN TÜRÜ

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

4

SAY-1

EBELİK

4

SAY-1

HEMŞİRELİK

4

SAY-1

SAĞLIK YÖNETİMİ

4

EA-1

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ

4

EA-1